Oppsal Samfunnshus er organisert som en stiftelse.
Hovedinngang er mot tidligere Oppsal senter, nær Oppsal T-banestasjon, men det er også innganger fra Vetlandsveien.

I bygget er det lokaler til leie av ulike størrelser i 1., 2. og 4.etg, med tilliggende kjøkkener.
Det er gratis wifi-tilgang.

Kontakt for leie: Driftsleder Thomas Andersen og administrasjonskonsulent Turid Olsen.  Når disse ikke er til stede, er huset betjent av kveldsvakt som også kan gi informasjon.

Huset har også følgende faste tjenestetilbud:
Bydel Østensjø med Barnehage, Barnevernsenter, OFOT – Oppfølgings-og tilretteleggingstjeneste for ungdom , Kafé X og Oppsal treffsenter 60 pluss.   Dessuten Oppsal Deichmanske bibliotek, Østensjø Legesenter, Oppsal Frivilligsentral, Fotpleie og Hårpleie                                                                         ,.

Aktuelt

Thomas Andersen er ansatt som ny driftsleder for Samfunnshuset. Frode Winkelmann går tilbake til tidligere funksjon som vaktmester.

Gangveien fra Vetlandsveien vil være stengt til ut i desember på grunn av arbeidet med grøft for anlegg av strømkabel og rørlegging til nye Oppsal senter. Ny midlertidig gangvei er anlagt nærmere samfunnshuset.

På grunn av anleggsarbeidet er parkeringsplasser med inngang fra Skøyenåsveien flyttet nærmere Skøyenåsveien. Parkering er forbeholdt samfunnshusets brukere, og for parkering er det nødvendig å vise parkeringskort som kan hentes  i Samfunnshusets administrasjon.  

Det er også innganger fra Vetlandsveien, både til legekontoret og bygget for øvrig, men parkeringsplassene foran huset i Vetlandsveien er kun etter egen avtale. Se for øvrig  Hvordan finne fram