Hva skjer under koronapandemien?

I disse koronatider er mye stengt, men det er fortsatt masse aktivitet på Oppsal Samfunnshus.

Hva skjer under koronapandemien?


I Oppsal Samfunnshus var det bare Oppsal legesenter som opprettholdt utadrettet aktivitet, men fra 20. april åpnet Oppsal Samfunnshus barnehage og dessuten tilbud om fotstell. Inne i huset skjer det imidlertid ting; Oppsal Treffsenter 60 + vil utvide både område og aktivitet, og det forberedes blant annet et treningsrom og et styrkerom for når Treffsenteret igjen kan åpne.

Under barnehagens lekeplass er det ferdigstilt carport for Samfunnshuset for 5 biler, og oppå carportens tak blir det lekeplass for barnehagen med nye lekeapparater.

Allerede før koronatid var det satt i gang planer for Oppsal Kulturhus i deler av samfunnshuset gjennom et tettere samarbeid mellom Deichman Oppsal og Oppsal Frivillighetsentral. Det er dessuten meningen at det igjen skal bli ungdomsklubb i lokalene der Kafé X for de med psykiske utfordringer har holdt til, mens de får nye lokaler mot Vetlandsveien.  

Planarbeidet for Områderegulering Oppsal pågår også for fullt, og Plan- og bygningsetaten har varslet at planforslag vil bli oversendt til byrådet i månedskiftet april-mai. Dette vil så bli grunnlag for oppfølgende forslag fra utbyggerne og reaksjoner fra lokalbefolkningen. Arbeidet med planene for det kommende  Oppsalhjemmet, som skal erstatte det gamle sykehjemmet og kombineres med omsorgsboliger ved siden av bensinstasjonen i Haakon Tveters vei, er allerede snart ferdig. Alt i alt vil denne aktiviteten sett sitt preg på det kommende Oppsal.