Leieregler

Leieregler

REGLER FOR LEIE I OPPSAL SAMFUNNSHUS

 1. 1. Leietaker eller tilstedeværende som representerer leietaker, må være fylt 30 år. Bestilling må normalt skje innen 14 dager før leie. Lokalleie betales på forskudd. Samfunnshuset sender skriftlig bekreftelse på leieavtale med betalingsfrist. Ved bestilling lang tid før leiedato forfaller betaling 6 måneder før leiedato.
 2.  
 3. 2. Eventuell avbestilling må skje skriftlig seinest 8 uker før avtalt leiedato.
 4. Ved avbestilling etter denne tid må leie likevel betales innen forfallsdato.
 5. Begge parter kan annullere leieavtalen dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon regnet som force majeure.
 6.  
 7. 3. Leietaker skal følge de anvisninger som gis av utleier. Leietaker er ansvarlig for eventuelle skader som blir påført hus eller inventar. Dersom leietaker ikke overholder de fastsatte regler, kan utleier utelukke vedkommende fra videre leieforhold for kortere eller lengre tid.
   
 8. 4. Leietaker er ansvarlig for å bli kjent med og følge anvisning knyttet til brannforhold. I henhold til offentlige brannforskrifter kan ikke antall personer i et arrangement overstige det som er angitt for de enkelte rom. Leieforhold avbrytes umiddelbart dersom dette ikke overholdes.
 9.  
 10. 5. Lokaler vil være tilgjengelig for leietaker til følgende tider, med mindre annet er avtalt:
 11. mandag – torsdag: dagleie 08.00-15.00, kveldsleie: 16.00-22.45
 12. fredag – lørdag, 12.00-22.45, søndag 09.00-20.00
 13.  
 14. 6. Alle tilstelninger skal være avsluttet seinest kl. 22.45 på hverdager og kl. 20.00 på søndager og offentlige høytidsdager dersom ikke annet er avtalt. Det kan avtales leie fredag og lørdag til kl. 01.00 med forutsatt rydding innen kl. 02.00.
 15.  
 16. 7. Ved leie av lokale skal normalt Samfunnshusets servise brukes, jf priser for dette. Det betales erstatning for ødelagt servise. Ved eventuell bruk av engangsservise, betales for søppelhåndtering.
 17.  
 18. 8. Røyking er ikke tillatt inne i Samfunnshuset. Det kan eventuelt røykes ute etter kl 17 i eget røykehus nær inngangen til 1. etasje.
 19.  
 20. 9. Leietaker må rydde lokale, rengjøre stoler og bord, og grovskylle servise etter bruk. Stoler og bord må settes på plass etter anvisning fra utleier. Mangelfull rydding, rengjøring og grovskylling belastes med minimum kr. 700,-
 21.  
 22. 10. Leietaker er ansvarlig for orden i og omkring Samfunnshuset. Det må vises hensyn til andre leietakere. Berusede personer kan vises bort. Når man forlater huset, skal dette skje uten sjenanse for naboer og andre. Ved uregelmessigheter har utleier anledning til å avbryte et selskap eller arrangement.