Ansatte og organisasjon

Daglig drift

Kontakt for leie: Daglig leder Thomas Andersen.
og administrasjonskonsulent Siw Treider.

Kontor 2. etg, tlf 23126540, post@oppsalsamfunnshus.no.

Når disse ikke er til stede, er huset betjent av engasjert kveldsvakt.