Ansatte og organisasjon

Daglig drift

Kontakt for leie: Driftsleder Thomas Andersen, vaktmester Frode Winkelmann
og administrasjonskonsulent Turid Olsen.

Kontor 2. etg, tlf 23126540, post@oppsalsamfunnshus.no.

Når disse ikke er til stede, er huset betjent av engasjert kveldsvakt.