Utviklingsplaner


Oppsal Samfunnshus, som ligger mellom Vetlandsveien og Oppsal senterområde, er et bygg med mange aktiviteter for alle aldre.  Mursteinsbygget som ble oppført i 1979 med tilbygg i 1996, er på dels 3 , og dels 4 etasjer.

Samfunnshuset er organisert som en stiftelse med formål å tilfredsstille behovet for lokaler til møter,  selskapelighet og annen fritidsvirksomhet, dessuten sosiale og kulturelle formål.

Stiftelsen har ikke erverv som formål, og det betyr at eventuell inntjening benyttes til å oppgradere og videreutvikle bygget. Bydel Østensjø og Deichman Oppsal er to sentrale faste leietakere, i tillegg til Østensjø legesenter. Nå utvikles også et senter for psykologer.

Bygget rommer Østensjø bydels Oppsal Samfunnshus barnehage og dessuten Oppsal Treffsenter 60pluss.

Det pågår nå vesentlige bygningsmessige arbeider i byggets vestre del som Deichman og bydelen leier, og en sentral idé er å kunne fysisk integrere disses virksomhetene bedre. Fra bydelen dreier det seg særlig om virksomheten ved Oppsal Frivilligsenterl, men også anen aktivitet kan bli aktuell.

Nytt innslag fra bydelen blir at ungdomsklubb flytter inn i huset med variert tilbud, inklusive gaming og musikkstudio. Inngangen til klubben blir fra gangveien mellom Vetlandsveien og Oppsal senter. Det var også ungdomsklubb i disse lokalene for mange år siden, men i mange år har det vært lokalene primært til Kafe X som er møtested for beboere med psykiske utfordringer. Nye lokaler for dem blir langs Vetlandsveien, med rom for samvær og aktiviteter, blant annet et treverksted.

.En vesentlig del av oppgraderingen dreier seg om å innstallere nytt ventilasjonsanlegg. Dettet gjøres også i lokalene til Østensjø legesenter og i Samfunnshusets storstue som benyttes til selskapelighet og møter. Blant annet holder Østensjø bydelsutvalg sine møter der, men også sjakkgruppa som sikkert vil sette pris på bedre luft.

Det har vært en lang prosess, med initiativ fra bydel Østensjø sommeren 2018 via en serie forprosjekt med bistand fra engasjerte planleggere til totalentrepriseavtale med entreprenørfirmaet Østheim ble inngang i mars dette år. Prosjektet forventes avsluttet innen mars neste år. Det er inngått en såkalt samspillkontrakt om en målpris på ca 28 mill kr., som innebærer at entreprenøren spiller md åpne kort om kostnader, og eventuelle besparelser fordeles 50-50. Hittil har ikke den globale markedssituasjonen påvirket prosjektet nevnverdig, unntatt noen forsinkelser ved leveranse av de nye ventilasjonsaggregatene De gamle aggregatene som ligger i teknisk rom i 4. etg skal for øvrig fjernes gjennom taket, og nye plasseres på samme måte.

Det er Oppsal samfunnshus som finansierer prosjektet gjennom lånopptak, og dette skal betales av Deichman og bydel Østensjø gjennom husleie. Prosjektlederfirmaet OPAK er engasjert til å bistå Samfunnshuset, og Tom Rellsve som er Samfunnshusets styresekretær, har fulgt prosjektet fra 2018 og er koordinator overfor alle involverte.på vegne av Samfunnshuset.