Frivillighetssentralen

Frivillighetssentralen

VELKOMMEN TIL OSS

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

KONTAKT

Vetlandsveien 99/101
Oslo

Vetlandsveien 99/101
0685 Oslo

22758484

frivilligopp@live.no
oppsal.frivilligsentral.no

Organisasjonsnummer
880764322