Hva skjer på Samfunnshuset

Vi har for tiden ikke lov å leie ut lokaler, jmf rettningslinjer fra myndighetene.

Vi er bydelens kulturhus. Her er det masse aktiviteter hver eneste dag. Under ser du viktige nyheter.

Hva skjer på Samfunnshuset